Město robotů

Město robotů je multiplatformní textová hra, kterou vydalo Zenitcentrum. Hra je určena pro počítače PMD 85, IQ 151, Ondra, Sharp MZ 800 a také naše ZX Spectrum nebo Didaktik. Zajímavostí je, že pro úspěšné řešitele byla nachystána spousta cen. Aby byly zachovány stejné podmínky pro hráče, byla hra chráněna heslem. To bylo vyhlášeno 21. 9. 1989 v tisku, rozhlase a televizi. Bohužel hra nebyla chráněna dostatečně a někteří hráči heslo „konvalinka“ objevili ještě před uvedeným datem.

Úkolem hráče je provést kosmonauta, který ztroskotal na cizí planetě, neznámým opuštěným městem. Město je plné robotů a technických nástrah. Hráč se musí během hry rozhodovat za kosmonauta, kterého jakoby na dálku řídí. Cílem hry je vyhnout se všem úkladům a nalézt kosmickou raketu, připravit ji ke startu a odletět na Zemi. Hra klade důraz na logické myšlení a nápaditost hráče. Krásné plakáty a přebal kazety ke hře nakreslil Kája Saudek.

Video na youtube: Tesla Ondra SPO 186 a hra Město robotů
Stažení pro ViLi ROM: Mesto_robotu.zip
Kazetová obálka: Mesto_robotu.jpg
Manuál: Mesto_robotu_manual.pdf
Plakáty: Mesto_robotu_plakat.jpg Mesto_robot_plakat2.jpg

Návod:

Původní verze hry byla chráněna (velmi nedostatečně) před předčasným spuštěním heslem KONVALINKA. Při popisu hry nebudu uvádět, co vše lze prozkoumat, kam nechodit, na co nešahat. Použitím postupu se sice dostanete bez větších potíží k cíli, ale přeci jenom, co takhle zkusit třeba vystoupit za jízdy z metra, či střílet na pracující roboty nebo ochutnat chemikálie nebo vodu z jezera. Hra se ukládá příkazem ULOŽ HRU. Deset možností na uložení je až přepychem, ale i tak se vyplatí si každou pozici dostatečně přesně popisovat. Například ZA OTVOREM, NA KONEČNÉ METRA, PŘED REAKTOREM a podobně. Hru lze ukončit příkazem KONEC a podle pokynů začít hrát od začátku, nebo z některé jiné pozice.

Hra začíná před branami města. Na tabuli si přečti řadu číslic a převedením získáš vstupní heslo do města (přijdeš na to, že to má cosi společného s pořadím písmen v abecedě). Heslo musíš vyřknout pomocí příkazu ŘEKNI a zní COSMIC. Otevře se brána, projdeš ji a jdeš pořád na západ (13x) až k otvoru. Projdeš otvorem a ten se uzavře. ULOŽ HRU. Dveře za otvorem jsou jedny z mnoha dveří ve hře. Snad všechny jsou pod proudem, takže se nevyplatí je otevírat přímo. Většina dveří je chráněna paprskem a po jeho přerušení se dveře otevřou. Ale není paprsek jako paprsek. Takže pozor na to! Jdi dvakrát na západ kolem robota a na severu vezmi křišťálovou kostku. Stisknutím červeného tlačítka se aktivuje bomba v ní skrytá a zbývá ji jen včas hodit na robota (HOĎ KOSTKU, NA ROBOTA – dva příkazy v řadě). Pokud dřív robot zlikviduje tebe, alespoň víš, proč jsme za otvorem ukládali hru.

Po odstranění robota vezmi v budově za ním kádinku a před budovou do ni naber olej. Pokračuj na západ a ve skladišti na jihu si vezmi tyč a mince a jdi na sever do metra (NASTUP DO METRA, pro výstup zadej JDI DVEŘMI). Metro bylo dlouho mimo provoz, takže je nutno namazat páku. Po vhození mince a stisknutí páky se metro rozjede. Méně odvážní hráči před odjezdem zavřou dveře metra (zelené tlačítko na panelu). Sedíš v metru a neděláš nic (ODPOČIŇ SI). Vlak vjede do podzemí a setmí se. Pokud ohneš tyč, bude určitou dobu svítit a pak už je k ničemu. Já si ji raději nechávám, až se budu vracet. Až metro zastaví, ULOŽ HRU a vystup dveřmi. Jdi na sever, na východ a tam seber mince. Rychle se vrať do metra. Do metra agresivní roboti nelezou. Vhoď novou minci, stiskni páku a jedeme dál. Polož vše, co máš u sebe, abys měl volné ruce. Dojeli jsme na další zastávku. ULOŽ HRU a vylez odvážně ven.

Seber kartu, na západě ve skladišti najdeš pistoli a střílej na každého robota, který vejde (jinak odpráskne on tebe) a na jih od skladiště se ve špíně válí klíč. A ještě na východ od metra je kanistr. Vrať se do metra a jedeme dál. Zase všechno polož (kromě pistole) a ULOŽ HRU. Po vystoupení z metra jdi na sever, seber bedýnku a dojdi k reaktoru. ULOŽ HRU a vejdi do reaktoru. Seber klíč, nikde se nezdržuj a spěchej zpátky do malé budovy na dezaktivaci. Vrať se do metra a pojedeme zpět do podzemí. Na zpáteční cestu se páka povytahuje a pokud nevystoupíš z metra, není nutno vhazovat další peníze. V podzemí rozsviť ohnutím tyče. Jestli jsi tak udělal při minulé návštěvě, je nutno teď chodit potmě. Po vystoupení jdi na východ, vlož červený klíč, otoč jím a stiskni žluté tlačítko. Budiž světlo. Vrať se na západ, otevři dveře a vejdi do podzemí. Sebou si vezmi kanistr, kartu, pistoli, klíč a bedýnku.

Vyhledej malou komůrku. Zelené tlačítko na severu ti odblokuje vstup. Páka přesouvá obsah mezi dvěma komůrkami. Nejprve ji stiskni, polož do komůrky kanistr a pak páku znovu vytáhni, v opačném případě v komůrce narazíš na radioaktivní odpad a končíš. Pokračuj na sever do dílny pro šroubovák a zpět na západ do místnosti s plošinou. Vystup na plošinu, vlož kartu a stiskni tlačítko 2. Nezapomeň si vzít kartu (ODĎEL KARTU) a na východě v hale seber krabičku. Po chvilce bloudění (od plošiny na jih, pak na západ, pak zase na jih) dojdeš k nouzovému východu. ULOŽ HRU. Poměrně nesmyslný příkaz UKAŽ PRŮVAN odhalí šachtu a po jejím otevření (UŽIJ ŠROUBOVÁK) JDI ŠACHTOU, pak PLAZ SE a dostaneš se do bezpečnostního centra. Vložením zeleného klíče a stisknutím červného tlačítka vypneš roboty. Uf, bude klidněji. Vrať se zpátky, šachtu pro jistotu za sebou zavři. Odtransportuj se z plošiny zpět na číslo jedna a ve skladišti na východě najdeš podivného robota. Nestřílej! Vlož krabičku a robot tě bude neustále následovat. Zpět na transportní plošinu a přesuneme se na číslo 3.

Na jihu u dveří polož pistoli, ULOŽ HRU, otoč knoflíkem a prchni. Po výbuchu se vrať zpátky, projdi dírou a v kovovém průchodu najdeš žlutý klíč. Vrať se na plošinu 2 a projdi šachtou znovu do bezpečnostního centra. Tam v druhé místnosti vlož žlutý klíč a vytáhni páku. Otevřou se dveře za plošinou tři u otvoru po výbuchu. Vrať se tam. V kovovém průchodu stiskni žluté tlačítko a páku, čímž si odblokuješ vstup do silového pole. O místnost dál na východ nech jednat podivného robota, otevře ti vstup do druhé komůrky. Projdi dveřmi, vyzvedni si v komůrce kanistr, jdi polem a pokračuj přes plošinu až do raketového střediska. Žluté tlačítko otevře raketu a červené na malé bedýnce zavře hangár. Podívej se z okna, jestli je vše v pořádku. Jdi na plošinu a jeď k nejbližším dveřím. Otevři je a jsi u rakety. V raketě odlož kanistr k robotovi, polož malou bedýnku, vezmi si přenosnou řídicí jednotku a vrať se do raketového řídícího střediska. Stisknutím červeného tlačítka robot otevře kanistr a připraví raketu ke startu. A teď už jenom do rakety, dobře za sebou zavřít (vytáhnutím páky) a stisknout zelené tlačítko!

Update: Tady se můžete podívat na článek s vyhlášením hesla v tisku.

Zde si můžete prohlédnout video s vyhlášením hesla v televizi.

Pokud vlastníte kazetu s verzí pro počítač IQ 151, ozvěte se na mail solaris104(at)post.cz. Tato verze se zatím nedochovala a rádi bychom ji zdigitalizovali a dali k dispozici na internet.

Solaris104, návod zdroj: ZX Magazín 1/95 a Pavero

Příspěvek byl publikován v rubrice Software. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.